Om Signatura

Grundstammen i SIGNATURA udgøres af:

Nicolas Roed          kontaktperson – mobil 29282549.
Alex Strunck          webmaster/ tekniker.
Torkil Michelsen    koordinator.

Derudover er der følgende medlemmer:

Lilian Stubbe, Marstal
Dorthe Jakobsen, Ryomgård
Morten Rasmussen, Århus
Dennis Jensen, Esbjerg
Emil Tosti, Esbjerg


Medlemmerne har alle sat sig det mål, at de ønsker at hjælpe og inspirere hinanden og vedgår desuden overfor hinanden: ”det jeg kan – det kan du også”, underforstået, at medlemmerne er indforstået i at dele al fotografisk viden med hinanden. Det er i den ånd vi samarbejder på, siger medlemmerne samstemmende.
Fotogruppen er medlem i Selskabet for Dansk Fotografi (SDF).

Nogle af medlemmerne deltog for første gang i såvel JYSKE som på Selskabets for dansk Fotografis årlige udstilling: DEN NATIONALE i 2015 med særlig gode resultater.

Fotogruppen er en gruppe og ikke en klub i ordinær forstand, da nye medlemskandidater inviteres til et medlemskab. Det forventes af vore medlemmer, at de er selvkørende, hvilket betyder at de er relevant ”skarpe” med almen kamera- og billedbehandlingsfunktionalitet og gerne kan printe deres værker i eget ”mørkekammer”, men som det næst-vigtigste: ”kan se motivet”! Det vigtigste for os er, at vi fungerer sammen.

Vi afholder månedsmøder. Det gør vi på en adresse i Sædding, en forstad til Esbjerg.

Netop at kunne printe sine egne værker selv bliver der nemlig brug for til udstillingsaktiviteterne.

På gruppemøderne tager vi emner op der kan udvikle vort personlige fotografi. Det er ud fra begrebet PICK AND CHOOSE hos den enkelte, da vi både er dokumentarister og billedskabere.

Intet udtryk er således bandlyst i de værker vi fremstiller.


Vi ønsker at udgøre 12-15 medlemmer og ikke flere. På den måde kender vi hinanden, og det er det vi har til hensigt med ”vort personlige fotografi”, som banalt betragtet er en hobby for os; men dog på et professionelt plan.

Vi ønsker også en aldersspredning, som kunne blive spændende og udbytterigt og det er vel gennem de unge, næste generation, den fotografiske fremtid skal udvikles. Den opgave påtager vi os gerne at være en lille del af.

På sigt er det tanken, at der afvikles kvartalsmøder i Trekantsområdet, navnlig for de af vore medlemmer, der ikke har bopæl i området omkring Esbjerg.


Ring og forhør dig hos gruppens kontaktperson, Nicolas Roed, hvis du overvejer et medlemskab hos os.